Missionuoret Koivumäen uutisia, huhti-kesäkuu 2015

Missionuoret Koivumäen uutisia, huhti-kesäkuu 2015

Ystävälliset sydämet ovat puutarhoja. Ystävälliset ajatukset ovat juuria. Ystävälliset sanat ovat kukkia. Ystävälliset teot ovat hedelmiä. Ketään ei ajatella niin lämmöllä kuin häntä, joka keventää muiden taakkaa. -Kiitos, ystävät, että olette keventäneet meidän taakkojamme yhteisessä palveluksessamme Herran viinitarhassa!

Paljon on tapahtunut keskuksessamme. Ylistyskoulu palasi juuri aktiomatkaltaan, joka vei Gröönlantiin, Islantiin, Norjaan ja Lappiin. He olivat hyvin rohkaistuneita 2:n kuukauden palvelujaksostaan. He saivat kokea Jumalan hyvyyttä ja uskollisuutta, kun Hän johdatti heidät majoituspaikkojen ja ruuan suhteen ja antoi heille suosiota ihmisten silmissä, niin että he auttoivat heitä palvelemaan seurakunnissa, kodeissa ja julkisilla paikoilla.

DSCN7917

DSCN7911

 

Opetuslapseuskoulussa on viisi oppilasta ja seitsemän uutta johtajaa samanaikaisessa johtajuuskoulussa. Keskus aloitti myös yhteistyön erään seurakunnan kanssa paikallisen mini-opetuslapseuskoulun järjestämiseksi. Koulu palvelee niitä, jotka haluavat kasvaa omassa opetuslapseudessaan ja auttaa muita kasvamaan. On suuri ilo nähdä, kuinka eri ikäluokkien ihmiset tahtovat oppia tuntemaan Herraa enemmän ja elää uskonsa todeksi paikkakunnillaan, työpaikoillaan ja perheissään.

Pyytäisimme rukoilemaan puolestamme nyt, kun Opetuslapseuskoulu valmistautuu lähtemään aktiomatkalleen. Oppilaat ja ohjaajat jakautuvat kahteen tiimiin. Toinen lähtee Ruotsiin, toinen Pohjois-Norjaan ja Pohjois-Suomeen. Tiimit kohtaavat arktisen alueen kristillisessä konferenssissa Norjan ja Suomen rajaseudulla ja palvelevat yhdessä siellä kolme viikkoa. Sitten he taas jakautuvat, toiset Norjaan, toiset Suomen itäisille rajaseuduille palvelemaan näillä alueilla asuvia ihmisiä. Sitten he taas aikanaan palaavat Savoon.

Keskuksessamme alkaa King’s Kids –työn Mini-opetuslapseuskoulu teini-ikäisille välittömästi, kun oppilaat ja ohjaajat ovat lähteneet. Kyllä, kädet ovat täynnä useimmille meille, koska autamme eri tavoin myös paikallisissa seurakunnissa, joiden kanssa olemme olleet yhteistyössä jo noin kymmenen vuotta. Teemme myös ulkotöitä, joita talvella ei voi tehdä. Kuten kuvista näkyy, Eenok-salin työt edistyvät.

 

DSCN8159DSCN8162

Uskomme, että Jumala voi antaa tarvittavat resurssit -sekä ihmisiä ja varoja- jotta sali valmistuu Jumalan tarkoittamaan käyttöön. Hän on pannut sydämellemme kunnostaa tämä rakennus.

Ulkoseinät kaipaavat vielä eristystä, jotta tila saadaan ympärivuotiseen käyttöön, ei vain kesäkäyttöön. Aiomme myös rakentaa puuliiterin. Eräs henkilökunnan jäsenistä on tehnyt valmisteluja, jotta se voidaan tehdä heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Niin saadaan kuivat polttopuut suojaan.

Kiitämme ja ylistämme Jumalaa kaikesta avusta, jonka olemme saaneet, ja anteliaiden ihmisten lahjoituksista. Näin tämä hanke on saatu jo näin pitkälle. Todella, Jumala tuo ihmisiä yhteen työn ääressä ja jopa yllättää meitä siinä, kuinka Hän järjestää apua ja rohkaisua, ettemme väsy Häntä palvellessamme.

Isän sydän –viikonloppuseminaarin osanottajia

DSCN7835DSCN7921                         Keskiviikkoillan Avoin kokous.

On todellinen etuoikeus järjestää erilaisia seminaareja, joissa ihmiset saavat parantua, rohkaistua, löytää uusia haasteita elämäänsä ja oppia tuntemaan Jumalaa syvemmin. Seminaarit auttavat ihmisiä käyttämään lahjojaan toisten palvelemiseen omissa seurakunnissaan ja paikkakunnillaan. Yksi seminaariosallistuja lähti Opetuslapseuskouluun Australiaan.

Keskiviikkoiltojen Avoimessa kokouksessa on käynyt aikaisempaa enemmän ihmisiä vuoden alusta lähtien. Se on siunannut ja rohkaissut meitä, että voimme näin palvella seudun ihmisiä ja tarjota paikan, missä ihmiset eri taustoista ja seurakunnista voivat tulla yhteen ja saada rohkaisua ja kannustusta vaelluksessaan vierailevien opettajien kautta joka viikko.

Eräs pariskunta, joka käy säännöllisesti keskiviikkoisin, kertoi, että illat ovat olleet heille siunaukseksi ja rohkaisuksi. Puheet samoin kohtaamiset keskuksen oppilaiden ja henkilökunnan kanssa ovat olleet avuksi heille. Nuori mies kertoi, että hän on saanut uutta rohkaisua joka kerta, kun on käynyt. Häntä oli erityisesti puhutellut opetus siitä, kuinka voi käyttää omia lahjojaan Herran palvelemiseen. Kerran, kun olimme käymässä hänen seurakunnassaan, hän olikin jo mukana johtamassa ylistystä. Toinen pariskunta totesi, että he haluavat osallistua Opetuslapseuskouluun tänä syksynä.

Toivomme, että muistatte meitä rukouksin. Emme tiedä, mitä tulevaisuus pitää sisällään, joten on tärkeä olla uskollinen tänään siinä mitä on käsillä, sekä siinä, mitä Jumala on kutsunut meidät tekemään keskuksena että myös omassa elämässä Herran kanssa. Keskuksen kesän aikataulussa on aktiomatka, opetusta, käytännön töitä keskuksen alueella ja tulevien seminaarien ja koulujen valmisteleminen, Suomen Missionuorten henkilökuntapäivät ja Herran etsiminen, jotta Hän näyttäisi, kuinka kouluttaa sekä omaa henkilökuntaa että eri tilaisuuksiin tulevia ihmisiä.

 

MUITA UUTISIA: Kuulumisia Taclobanista – Talven 2014 Opetuslapseuskoulun aktiomatkan paikkakunnalta, Filippiineiltä

Edellinen Opetuslapseuskoulu lähti aktiomatkalleen Filippiineille 14.4.2014. Heitä oli kahdeksan oppilasta ja kaksi ohjaajaa. He palvelivat mm. Taclobanissa, joka oli kärsinyt suuria vahinkoja silloisen hirmumyrskyn jäljiltä. Tuhannet ihmiset olivat kuolleet. Tiet, koulut, sairaalat, kirkot sekä tuhannet kodit olivat tuhoutuneet.

Oppilaamme ja ohjaajamme sekä muiden Missionuorten keskusten vapaaehtoiset eri maista palvelivat siellä ihmisiä monella tavalla. He saarnasivat evankeliumia, aloittivat raamattupiirejä, opettivat terveydenhoidon alkeita, tukivat ja lohduttivat traumatisoituneita, rukoilivat ihmisten kanssa ja auttoivat heitä rakentamaan talonsa uudestaan.

Missionuoret Tacloban lähetti meille uutisia vuoden jälkeen:

 1. 23 pariskuntaa ovat menneet naimisiin
 2. 86 ihmistä on antanut elämänsä Jeesukselle ja mennyt kasteelle

 3. 30 kotia on jälleenrakennettu sekä yksi kirkko

 4. Lisäksi alueelle on istutettu pari uutta seurakuntaa

 5. Yksi nuorista on mennyt Opetuslapseuskouluun

 6. Opetuslapseuskoulutusta tarjotaan myös kahden uuden seurakunnan uusille uskoville

 7. Missionuorten Tacloban –keskus jatkaa alueen ihmisten palvelemista  eri tavoin.

   DSCN5261

                                                     Talven 2014 opetuslapseuskoulu    

   IMG_0289                     DSCN8049

  Missionuoret Koivumäen Perhe  

 

 

Haluamme ilmaista sydämelliset kiitoksemme kaikille teille, jotka autoitte meitä lähettämään vuoden 2014 oppilaat ja ohjaajat matkalle avokätisten lahjoitustenne ja rukoustenne turvin. Nyt pyytäisimme harkitsemaan yhteistyötä varojen ja rukousten muodossa nykyisen Opetuslapseuskoulun lähettämisessä matkaan. Tiimit tarvitsevat kaksikymmentätuhatta euroa lähetysmatkaansa.

Kuten Henry Ford sanoi: ”Yhteen tuleminen on alku. Yhdessä pysyminen on edistystä. Yhdessä työskenteleminen on menestystä.“ Mitä olemmekin, on Jumalan lahja meille. Mitä meistä tuleekin, on meidän lahjamme Jumalalle. (Eleanor Powell).

Siunattua kesää! Missionuoret Koivumäen väki

About the Author