YWAM KOIVUMÄKI UUTISET HUHTI-KESÄKUU 2019

YWAM KOIVUMÄKI UUTISET HUHTI-KESÄKUU 2019

Mitä tahansa Jumala on luonut, pystyy Hän ylläpitämään sen ja saattaa sen kukoistamaan. Joten älä pelkää jättää tulevaisuuttasi Herran varaan, sillä Hän on mennyt edeltä ja valmistanut tien.Tada sanoi, että usko ei ole kykyä uskoa pitkälle ja kauas sumuiseen tulevaisuuteen, vaan Jumalan Sanan vastaanottamista ja aina seuraavan askeleen ottamista.

Minun kokemukseni DTS opetuslapseuskoulusta

Ensimmäisenä päivänä kun saavuin Suomeen, sain kuulla, että olisin todennäköisesti kurssin ainut opiskelija. En tiennyt mitä tehdä. Pitäisikö minun palata kotiini? Mutta tunsin, että minun piti mennä perille asti ja katsoa, mitä siellä tapahtuu ja sitten voisin päättää. Olen niin kiitollinen Jumalalle, että Hän antoi minulle voimia mennä. Ensimmäisten kahden päivän jälkeen Jumala antoi minulle niin suurta rauhaa, että olen oikeassa paikassa. Tunsin niin olevani kotonani ja minun ympärilläni oli mahtavia ihmisiä, jotka rakastavat ja palvelevat Jumalaa. Jumala antoi minulle juuri sitä, mitä tarvitsin siinä hetkessä. Minulla oli mahtava tiimi ympärilläni, enkä tuntenut itseäni yksinäiseksi. Koska olin ainut opiskelija, sain viettää enemmän aikaa Jumalan kanssa kuin mitä minulla olisi ehkä ollut mahdollista, jos opiskelijoita olisi ollut enemmän.

Ensimmäiset 12 viikkoa minulla oli hyviä opettajia ympäri maailmaa opettamassa joka viikko eri aiheista. Aktion ensimmäiset kaksi viikkoa palvelimme Suomessa eri tavoin. Sitten lähdimme lähes kahdeksi kuukaudeksi Kaliforniaan. Opin niin paljon Jumalasta tämän puolen vuoden aikana. Opin, että kaikkein tärkein asia tässä elämässä on läheisyys Jumalan kanssa. Kun sinulla on se, sinulla on kaikki! Opin myös, miten kuulla Jumalan ääntä, tunnistaa sen, kun Hän puhuu minulle ja kuinka käyttää sitä tehdessäni päätöksiä tai siinä, miten tulisi toimia eri tilanteissa. Uskoni on kasvanut niin paljon tämän puolen vuoden aikana! Sain nähdä, miten uskollinen Jumala on ja miten hän piti meistä huolen matkalla ja koko tämän ajan. Olen niin kiitollinen Jumalalle tästä ajasta ja kaikesta kokemastani. Huomaan, miten paljon olen kasvanut tänä aikana ja miten se on ollut elämäni parasta aikaa. Rachel Meron

YLISTYSRAPORTTI

Lähes kahden kuukauden reissun jälkeen FREEDOM DTS -tiimiläiset palasivat Suomeen mukanaan rohkaisevia kertomuksia siitä, mitä Herra teki heissä ja heidän kauttaan! He olivat saaneet kokea, miten Herra tarjosi ruuan, majoituksen, kontakteja, auttoi ja antoi suosiota ihmisiltä, joita he eivät olleet koskaan tavanneet. Eräänä päivänä heidän oli tarkoitus majoittua seurakunnassa, jossa he auttoivat, kunnes eräs kokouksessa ollut nainen sanoi, että he voivat majoittua hänen kotonaan. Toisessa paikassa heille tarjottiin majapaikka perheen luona, joka tarjosi heille myös ruokaa, sillä tiimiläisten rahat olivat loppuneet.

Tiimiläisillä oli mahdollisuus kohdata myös muslimeja. Pari teini-ikäistä antoi elämänsä Herralle, kun olivat kuulleet Ilosanomaa. Toisessa tilanteessa tiimiläiset rukoilivat kodittoman miehen puolesta, joka parani välittömästi rukouksen jälkeen.

Heti kun tiimiläiset saapuivat Reddingiin Kaliforniaan, he alkoivat kysellä Herralta, mitä heidän tulisi tehdä. Joka päivä ylistyksen ja rukouksen jälkeen tiimiläiset menivät kaduille, puistoihin ja muille julkisille paikoille kertomaan evankeliumia ja rukoilemaan ihmisten puolesta. He olivat hämmästyneitä ja rohkaistuneita siitä, miten Herra johdatti ja opasti heitä juuri oikeiden henkilöiden luokse, joiden kanssa heidän tuli keskustella ja joiden puolesta rukoilla. He huomasivat, miten heidän uskonsa kasvoi ja mahdollisti sen, että he tekivät asioita, joita eivät normaalisti tee Suomessa.

Tiimi koki myös ihmeen San Franciscossa, kun miestä, jonka piti isännöidä heitä, ei tavoitettu, niin Herra johti heidät Home Church –seurakuntaan, joka otti heidät vastaan ja siunasi heitä. Tiimiläiset palvelivat monin eri tavoin siellä, kertoivat todistuksiaan, johtivat Raamattuopetusta, rukoilivat ihmisten puolesta ja johtivat ylistystä kokousten aikana. Tiimiläiset olivat täysin hämmästyneitä siitä, miten Herra oli pitänyt heistä huolta, ohjannut heitä ja miten he olivat saaneet evankelioida erilaisille ihmisille, erityisesti muslimeille ja kodittomille ihmisille, joita he tapasivat kaduilla.

Mikä yllätys oli nähdä yli 40 osallistujaa Profetaalisuudessa kasvaminen –seminaarin toisessa osassa. Oli todellinen rohkaisu nähdä eri ikäisiä ihmisiä, jotka ovat nälkäisiä ja halukkaita sijoittamaan heidän hengelliseen kasvuunsa ja toisten palvelemiseen käyttäen Jumalan heille antamiaan lahjoja. Topi Kivimäki opetti Isän sydämestä ja Jon ja Margot opettivat, mitä Isä sanoo Pyhän Hengen kautta profetaalisten ilmestysten ja sanojen vastaanottamisesta ja kuinka vastata niihin ja erityisesti millaisia ne ovat.

Useat osallistujat sanoivat, että he olivat niin iloisia, kun osallistuivat seminaariin, sillä he saivat vastaanottaa vahvistusta Herralta koskien heidän näkyjään, unelmiaan ja profetioitaan, joita he olivat aiemmin saaneet. He kertoivat myös, että he virkistäytyivät, uudistuivat ja he saivat raamatullista opetusta, joka auttaa heitä käyttämään lahjojaan. Jotkut sanoivat, että heillä oli mahdollisuus turvallisessa ympäristössä Jumalan läsnäolossa harjoitella oppimaansa antaen rohkeuden sanoja, viisauden sanoja ja rukoillen toisten puolesta. Jotkut, joilla oli vaikeutta nähdä Isä Sanan mukaisesti, saivat rukouspalvelua ja rohkaisua Topilta ja muilta henkilönkunnan vanhemmilta.

 Se, mitä olemme nähneet näiden viikonloppuseminaarien aikana, on haastanut meidät jatkamaan näiden ihmisten auttamista, että he voisivat kasvaa ja varustautua ja jotta he voisivat jatkaa kasvuaan ja voisivat käyttää Jumalan heille antamia lahjojaan palvellessaan heidän seurakunnissaan ja erilaisissa tilanteissa, joita Herra heille avaa. Palvelimme myös muutamia osallistujia, jotka juuri olivat päässeet irti huumeista ja alkoholista ja olivat juuri syntyneet uudesti Jumalan perheeseen ja he halusivat kasvaa suhteessaan Herraan.

Rohkaisimme näitä ihmisiä osallistumaan keskiviikkoisin järjestettäviin avoimiin iltoihin ja harkitsemaan myös osallistumista opetuslapseuskouluun, jotta he voivat todella juurtua ja kasvaa Jumalan totuudessa ja rakkaudessa.

Keskiviikkojen avoimet illat

Koivumäen keskiviikkojen avoimet illat ovat olleet todella iso rohkaisu meille perheenä ja opetuslapseuskoulun opiskelijoille, sillä silloin voimme kohdata uusia ihmisiä, kuunnella heidän kertomuksiaan, rukoilla heidän puolestaan ja oppia tuntemaan henkilöitä, jotka ovat kokeneet monia haasteita, vaikeuksia ja voittoja heidän matkallaan Herran kanssa.

Ateistinnainen, joka ei ollut koskaan käynyt Koivumäellä, osallistui avoimeen iltaan ja päätti antaa elämänsä Herra kuunneltuaan puhujan sanomaa sinä iltana. Hän tuli kokoukseen sekavin tuntein ja monin kysymyksin, mutta Herra kohtasi hänet siinä, missä hän oli.

 Kaksi vierasta, jotka ovat alkaneet käydä keskiviikon illoissa, kertoivat myös, että he ovat niin iloisia, sillä Herra on uudistanut heidän intohimonsa, luottamuksensa ja rakkautensa Jumalaan! He olivat tunteneet kuivuutta ja väsymystä, eivätkä olleet rohkaistuneita, sillä heille oli tapahtunut paljon elämässä.

 Crossroads DTS 2019

Tänä vuonna 11 opiskelijaa hyväksyttiin opiskelemaan Crossroads DTS/CDTS -kurssille, kuitenkin viisumiongelmista johtuen kahdeksan opiskelijaa Suomen ulkopuolelta ei voinut osallistua kouluun. Kaksi opiskelijaa Suomesta ja yksi Saksasta saapui YWAM Koivumäelle, kun koulu alkoi. He ovat kasvaneet ja palvelleet yhdessä. Opiskelijat ja henkilökunta lähtee 28.7.2019 Israeliin kahdeksi kuukaudeksi aktiomatkalle palvelemaan ja kertomaan Jumalan rakkaudesta.


Rukous muuttaa ihmistä Jumalan palvelijaksi ja hänen mieltänsä Kristuksen kaltaiseksi, nöyräksi, uhrautuvaksi palvelemaan ja rukoilemaan. Jos todella rukoilemme, muutumme Jumalan kaltaisiksi tai sitten lopetamme rukoilun.” – E.M.Bounds

Tämä on myös meille ohje Jumalan seuraamiseen. Tämä on todellista ihan jokaiselle meistä YWAM Koivumäellä. Joka kerta kun kokoonnumme perheenä ylistämään, rukoilemaan ja kiittämään Herraa, koemme rukouksen todellisuuden. Tämä on myös yksi tapa, millä Jumala näytti, mitä meidän tulee tehdä vaikeina aikoina elämässämme. Jumala puhui myös siitä, miten palvella heitä, jotka tulevat keskiviikon iltakokouksiin. Useita kertoja Herra on rohkaissut ja vahvistanut meitä ylistäessämme tai esirukoillessamme yksin tai yhdessä.

Olemme rukoilleet useita vuosia, että saisimme hyvän ja luotettavan ruohonleikkurin auttamaan meitä pihan nurmikon leikkaamisessa. Alla on Jumalan vastaus rukouksiimme.

Tarvitsemme kipeästi rukouksianne seuraavien aiheiden puolesta:

  1. .Opetuslapseuskoulumme opiskelijoiden ja henkilökunnan puolesta, että he voisivat julistaa evankeliumia kaikkialla, minne menevätkään palvelemaan aktiomatkansa aikana; että ihmiset vastaanottaisivat sanoman avoimin sydämin ja mielin; taloudellista tukea koko tiimille; suojelua, viisautta ja voimia jokaiselle päivälle, kunnes he palaavat Suomeen

  1. Uutta henkilökuntaa, jolla on sydän ja näky palvella Suomessa ja muissa maissa, joita Herra avaa meille, että saamme viedä sanomaa Hänestä ja Hänen rakkaudestaan.

  1. Opiskelijoita Kaikki sukupolvet DTS –kurssille alkaen 19.1.2020

  1. YWAM Koivumäelle uusia yhteistyökumppaneita, jotka tukevat taloudellisesti palvelustyötä, kursseja, seminaareja ja rukoilevat niiden ja henkilökunnan puolesta, jotta voimme jatkaa sitä työtä, johon Herra on meidät kutsunut.

Odotamme ilolla kuulevamme teistä. Pyydämme Herraa Jeesuksen nimessä siunaamaan sinua, perhettäsi, elämäsi lähdettä, pitämään sinut terveenä ja vahvana henkisesti ja fyysisesti, mahdollistamaan sinun kasvavan lähemmäksi ja syvemmälle suhteessasi Herran kanssa ja ympärilläsi olevien ihmisten kanssa. Ja erityisesti, että Herra kirkastaisi kasvonsa sinulle, antaisi suosiotaan ja olisi sinulle armollinen joka päivä.

 

Armoa ja rakkautta Kristuksessa

YWAM Koivumäki PerheAbout the Author